Juristen en hun voorkeurskleur_MVV_YouConnect
< Terug naar overzicht

Juristen en hun voorkeurskleur

Introductie

In november volgde ik de Insights Discovery Accreditatie. Deze training dompelde mij onder in de wereld van Insights Discovery wat mij als psycholoog sterk interesseert. Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Hierdoor is Insights Discovery een goede basis voor optimale samenwerking en optimaal functioneren. Het model brengt personen onder in vier hoofkleuren. Het is net de combinatie van de kleuren die iemands unieke persoonlijkheid visualiseert. Elke persoon heeft ook een bepaalde voorkeurskleur.
Het model is ontwikkeld door Andrew en Andi Lothian en vindt zijn basis in het gedachtengoed van Jung. Het Insights Discovery model is geschikt voor uiteenlopende thema’s in zowel het privé als professioneel leven. Het model biedt ondersteuning en inzichten bij vragen op vlak van communicatie, conflicten & loopbaanevolutie. 
Ik wil hierbij benadrukken dat het model niet bedoeld is voor werving en selectie.

De 4 kleuren

De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst (25 vragen - maximum 20 minuten). Hieruit ontstaat een profiel die laat zien waar jouw persoonlijke voorkeuren, kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen. Het Insights Discovery model bestaat uit 4 kleuren: (Vurig) Rood, (Stralend) Geel, (sZacht) Groen en (Helder) Blauw. In onderstaande tekening staan per voorkeurskleur een aantal persoonlijkheidskenmerken opgelijst.

Insights Wheel

Figuur 1:  Standard Insights Discovery Wheel. (https://insightsbenelux.com/en/insights-discovery/)


De 4 kleuren worden bepaald door 2 assen. De eerste as is de verticale as (Introvert – Extravert). De verticale as refereert naar de bewustzijnsinstellingen. Dit gaat over de manier waarop je reageert op ervaringen. 
Ben je eerder introvert dan ben je doorgaans doorgaans vrij observerend en reflectief. Je hebt tijd nodig om informatie rustig en zorgvuldig in zich op te nemen, af te wegen en zo tot conclusies te komen. Mensen met een voorkeur voor Introversie denken graag na voordat ze iets zeggen. Blauw en Groen (Links) zijn eerder introvert. 
Heb je daarentegen eerder een extraverte voorkeur dan ben je doorgaans vrij innemend, betrokken en expressief. Je geeft de voorkeur aan actie of discussie. Mensen met een voorkeur voor Extraversie denken graag hardop na. Rood en Geel (Rechts) zijn eerder extravert. 

Een tweede as is de horizontale as (Denken – Voelen). Denken en voelen beschrijft de manier waarop we zaken afwegen en tot beslissingen, evaluaties en oordelen komen. 
Een overwegend denktype beslist op basis van de regels van analyse en logica. Hij geeft de voorkeur aan objectiviteit en afstand. Mensen met een voorkeur voor Denken zijn doorgaans meer taakgericht. Denken bevindt zich eerder ten noorden van de horizontale as nl. Rood en Blauw. 

We gebruiken de voelfunctie om ons een subjectief oordeel te vormen en beslissingen te nemen op basis van persoonlijke waarden en de impact die de beslissing zal hebben op anderen. Mensen met een voorkeur voor Voelen zijn doorgaans meer mensgericht. Voelen bevindt zich eerder ten zuiden van de horizonrale as nl. Groen en Geel.
Iedereen beschikt over zowel de denkfunctie als de voelfunctie, de vraag is naar welke functie de voorkeur als eerste uitgaat.


Juristen en hun voorkeurskleur

Als Recruitment Consultant bij YouConnect, een niche kantoor in werving en selectie van juridische profielen, Legal en HR Interim Management, stelde ik me de vraag of juristen een bepaalde terugkerende voorkeurskleur zouden hebben? Begrijp me niet verkeerd, elke persoon heeft alle kleuren, en het is allerminst de bedoeling om via het model personen in vakjes te steken of te gaan selecteren. Wanneer wij vandaag juristen (inhouse juristen en/of advocaten) selecteren, baseren we ons enerzijds op inhoudelijke expertise en kennis in een bepaald domein vb. employment, corporate and M&A, due diligence. Anderzijds kijken we naar iemands persoonlijkheid en competenties zoals stressbestendigheid, teamplayer, plannen en organiseren.. Maar toch, een beetje nieuwsgierigheid kan geen kwaad. 
Welke voorkeurskleur zou een jurist hebben? Wat denk jij ervan? 
 

Connecteer met ons