Het verhaal van YouConnect

Ons verhaal

Nemen we binnenkort afscheid van de bemiddelaar? Het lijkt wel zo, als reisagenten, verzekeringsmakelaars en recruiters niet meer kunnen opboksen tegen de kracht van het internet. 

Is talent acquisition louter een kwestie van vraag en aanbod, het droogweg op elkaar afstemmen van harde data? Zijn recruiters overbodig geworden om mensen met elkaar in contact te brengen, door het bestaan van LinkedIn? 

Gelukkig niet. Recruiters hebben een belangrijke rol te vervullen bij het samenbrengen van mensen. Vaardigheden en ervaringen blinken mooi op een cv, maar vertellen niet het hele verhaal. Net zoals een gebrek aan skills en expertise niet noodzakelijk gelijkstaat aan falen. Dat heeft YouConnect goed begrepen. 

Uiteraard baseren wij ons ook op data, maar daar blijft het niet bij. Wij willen de juiste persoon op de juiste plaats in juridische en HR functies. We zoeken naar de beste carrièrekansen. We luisteren met oprechte interesse naar onze kandidaten en onze klanten. Onze Recruitment Consultants wegen informatie af, praten, evalueren en sturen bij. We willen kandidaat en klant verbinden, met hun beider verhaal scherp op ons netvlies. Professionals gelukkiger maken en bedrijven een duurzame, tastbare meerwaarde bieden. Wij zijn geen strakke recruiters die kandidaten droogweg voorstellen voor een passende job, wij verbinden mensen met elkaar. 

YouConnect Team

Mensen

Bij ons staan mensen centraal: de kandidaten, de hiring managers en recruiters van onze opdrachtgevers en onze eigen consultants. YouConnect gelooft in de meerwaarde van het in contact brengen van mensen, zowel voor de beide betrokken partijen, als voor ons, de bindende factor. 

Kom langs   Page 1
Een doordacht proces

Een doordacht proces

Een goede match krijg je pas als je alle partijen die bij het proces zijn betrokken, goed kent. Daarom doen we het grootste deel van ons werk zonder specifieke opdracht in gedachten. We kijken voortdurend uit naar ‘vers’ juridisch en HR talent, zijn alert voor nieuwe opportuniteiten, volgen de trends en leren onze kandidaten en klanten door en door kennen. Daardoor kunnen we de professionals veel sneller matchen met de vacatures. 

Maar daar blijft het niet bij. Ook nadat het contract is ondertekend, blijven we zowel de kandidaat als de klant opvolgen. We willen er zeker van zijn dat alle partijen tevreden zijn met hun keuze.

Ben je op zoek naar talent? Is het tijd voor een nieuwe uitdaging?

Neem contact met ons op   Page 1

Connecteer met ons