Advocatuur grootste slokop schaarse juristen: ruim helft* juristen begint carrière in advocatenkantoor.

legal
Weinig arbeidsmobiliteit bij juristen, doch recent stijging merkbaar.

Brussel, 21 oktober 2019 - Recent onderzoek door YouConnect en Vlerick Business School ontkracht de stelling dat masters in de rechten toegang hebben tot de meest diverse beroepen dankzij het brede curriculum. In realiteit kiezen jonge juristen massaal voor de advocatuur, gevolgd door andere juridische beroepen en slechts in zeer geringe mate voor niet-juridische jobs. Naast de dominante keuze voor een juridische loopbaan, blijven juristen bijzonder trouw aan hun werkgever en zijn ze weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Wie juridisch talent wil aantrekken doet dat best in de eerste tien jaar van hun loopbaan.

Onze samenleving wordt gekenmerkt door meer en complexere regelgeving. De vraag naar juridisch advies en het aantal juristen stijgen dan ook. Toch kampt de markt met schaarste. In het kader hiervan onderzocht YouConnect, gespecialiseerd in de rekrutering en selectie van juridische en HR-profielen, in samenwerking met de Vlerick Business School het carrièreverloop van juristen. Wat blijkt? Een rechtendiploma geeft in mindere mate toegang tot niet-juridische beroepen: 9 op 10 juristen die de voorbije 30 jaar afstudeerden, startten hun carrière immers in de juridische wereld. 3 op 4 juristen blijven ook heel hun carrière een juridisch beroep uitoefenen.

Bij pasafgestudeerde juristen is de advocatuur het populairst, want meer dan 1 op 2 vindt zijn eerste job in een advocatenkantoor. Wie zijn of haar carrière elders start, doet dat het meest in het onderwijs en bij de overheid (13%) alsook in de financiële sector (8%). Opvallend is dat de jongste generatie juristen haar carrière vaker start bij de overheid: vandaag kiest 15% voor deze sector, 20 jaar geleden was dat maar 10%. In het bank- en verzekeringswezen is het omgekeerde waar: voor de financiële crisis was dit de populairste eerste werkgever buiten de advocatuur (12%), maar vandaag is dat aantal gehalveerd.


Advocatuur als springplank

Tweederde van afgestudeerden die starten in de advocatuur doen dat bij advocatenkantoren die niet gerankt zijn (in de “Legal 500”). Slechts 1 op 3 begint zijn of haar loopbaan wel bij een gerankt kantoor. Dit type kantoor trekt vaker profielen aan die een zomerstage hebben gevolgd, Erasmuservaring hebben opgedaan en een master-na-masterdiploma op zak hebben. Aan welke universiteit men studeerde heeft quasi geen invloed op de tewerkstellingskansen bij (gerankte) kantoren.

Een andere belangrijke recente trend in de advocatuur is de vervrouwelijking van het beroep. Van de advocaten met minder dan 10 jaar werkervaring is meer dan 6 op 10 een vrouw. Bij advocaten met meer dan 10 jaar ervaring is dat maar 1 op 3; bij de groep met meer dan 25 jaar ervaring is zelfs amper 1 op 4 vrouw.

De advocatuur is voor velen een goede start, maar niet elke jurist blijft zijn hele loopbaan advocaat. Een derde van wie startte in de advocatuur kiest immers binnen de 10 jaar voor een ander carrièrepad. 10 jaar na afstuderen werkt 15% van de juristen in de publieke sector en 51% in de privésector. Dat de advocatuur een goede springplank is voor een job in de bedrijfswereld, blijkt uit het feit dat 6 op 10 van de general counsels hun carrière begonnen als advocaat. Gemiddeld werden juristen general counsel na 11 jaar en dit bij hun 3e werkgever.

“Dat veel juristen hun carrière starten in de advocatuur, komt omdat kantoren vaak stageplaatsen aanbieden en meer jobopportuniteiten hebben voor profielen met weinig ervaring. In de bedrijfswereld ligt dat helemaal anders en wordt vaak een aantal jaren werkervaring gevraagd. Dit onderzoek toont ook aan dat de carrière van juristen niet pas na afstuderen start, maar al op de schoolbanken. Zeker voor wie een functie ambieert in een gerankt advocatenkantoor. Het zijn mooie studieresultaten, zomerstages, ManaMa’s en buitenlandse ervaringen die de arbeidskansen vergroten bij die topkantoren. De jongste generaties rechtenstudenten zijn zich daar duidelijk van bewust, want ze doen vaker meerdere stages en gaan meer op Erasmus dan vroeger” vertelt Ilse Tack, oprichtster van YouConnect.


Opvallend lage arbeidsmarktmobiliteit

Tot slot blijkt de loopbaan van Belgische juristen zeer stabiel. Een kwart van de juristen is na meer dan 25 jaar nog steeds aan de slag bij zijn eerste werkgever. 7 op 10 heeft na meer dan 20 jaar carrière slechts voor drie verschillende werkgevers gewerkt. De arbeidsmarktmobiliteit is in deze beroepsgroep erg laag vergeleken met andere beroepen.

Juristen zijn het meest mobiel tijdens de beginjaren van hun loopbaan. De helft van hen heeft in de eerste vijf jaar zijn eerste werkgever verlaten. De jongste generatie juristen wisselt vandaag opvallend sneller, gemiddeld al na 3 jaar, van werkgever. Dat is bijna driemaal sneller dan hun collega’s met minstens twee decennia ervaring, die gemiddeld pas na meer dan 8 jaar vertrokken bij hun eerste werkgever.

“Het is voor werkgevers belangrijk om talent binnen de eerste 10 jaar nadat ze afstuderen aan te trekken want daarna staan juristen veel minder open om van job te veranderen. De toenemende mobiliteit onder jonge juristen is in die context een interessant fenomeen, maar ook een belangrijke uitdaging. In de huidige schaarste is het niet alleen belangrijk om talent te vinden, maar ook om die medewerkers aan boord te houden. Dat de jongste generatie juristen meer van job wisselt, heeft ook te maken met het feit dat er in die eerste jaren veel professionele opportuniteiten voor hen zijn, die er voor meer ervaren profielen veel minder blijken te zijn.” besluit Ilse Tack.

* Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van YouConnect werd uitgevoerd samen met de Vlerick Business School o.l.v. prof. Fred Lemke. Voor dit onderzoek werden de Linkedin profielen van een steekproef van 900 juristen die de voorbije 30 jaar een Master Rechten behaalden aan een Belgische universiteit kwantitatief geanalyseerd. Om de vergelijking over 30 jaar mogelijk te maken, werden telkens per anciënniteitsjaar 30 juristen opgenomen in deze steekproef. Daarnaast werden ook nog de profielen van een staal van 46 general counsels van bedrijven in België met een team van minstens 5 juristen geanalyseerd. Deze steekproeven zijn representatief op taal, geslacht en leeftijd. Om de resultaten uit de kwantitatieve analyse te duiden, werden ook 21 gestructureerde interviews afgenomen met o.m. advocaten, bedrijfsjuristen, kaderleden in niet-juridische jobs en studenten.

Download hier de "Legal Labor Market Survey" studie.

Voor meer informatie, contacteer:

Ilse Tack Managing Partner YouConnect
+32 477 51 52 09 email hidden; JavaScript is required
Geschreven door Ilse Tack - 21 okt. 2019

YouConnect nv


T +32 2 612 80 85
connect@youconnect.be
BE 0521.697.672

kantoor Brussel

Silversquare North
Koning Albert II Laan 4 - 1000 Brussel

kantoor Gent

Hoofdkantoor
Nederkouter 124 - 9000 Gent

kantoor Antwerpen

MeetDistrict The Link
Posthofbrug 6/8 - 2600 Antwerpen

maatschappelijke zetel

Burotel
Congresstraat 35 - 1000 Brussel

made by
bekijk jouw favoriete jobs