Generation Z aanwerven en aan boord houden: inzichten van YouConnect

Pexels fauxels 3184293
worth sharing hr compliance legal
Onlangs zocht een van onze klanten, een internationaal gerenommeerd advocatenkantoor, inzichten in wat Gen Z drijft in hun loopbaankeuzes. Deze vraag leidde tot een breder onderzoek bij YouConnect, waar we de laatste tijd meer en meer kandidaten van Gen Z spreken, een trend die naar onze verwachting alleen maar zal toenemen naarmate zij meer professionele ervaring opdoen. Momenteel zijn degenen die tot Gen Z behoren 27 jaar of jonger. Op basis van onze ervaringen en onderzoek naar wat men verwacht op de werkvloer, hebben we een aantal belangrijke gebieden vastgesteld waar organisaties kunnen nagaan of hun waarden en verwachtingen overeenkomen met die van Gen Z.

Flexibiliteit en work-life balans

Deze generatie waardeert werkgevers die flexibele werkregelingen aanbieden, om verschillende redenen doch voornamelijk omdat ze streven naar een evenwichtige levensstijl. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om vanuit huis te werken, waardoor werk rondom persoonlijke engagementen past, in plaats van andersom. Het ondersteunt hun interesses buiten het werk, zoals sport, hobby's of het volgen van educatieve cursussen, wat bijdraagt aan hun algemene welzijn en persoonlijke groei. Echter, we hebben gemerkt dat niet alle kandidaten van Gen Z deze flexibiliteit zoeken; sommigen vinden meer stimulans in kantoorwerk, zolang de focus niet alleen op hun output ligt. Werkgevers die investeren in teambuilding en sportactiviteiten dragen significant bij aan het bevorderen van een gevoel van teamcohesie en verbinding, in lijn met de voorkeuren van Gen Z.

Bovendien ondersteunt de mogelijkheid voor flexibele uren of de mogelijkheid om op afstand te werken hun wens om te reizen en nieuwe culturen te verkennen, wat een naadloze vermenging van professionele groei en persoonlijke ervaringen mogelijk maakt. Gen Z geeft prioriteit aan werkgevers die deze integratie van werk en leven niet alleen begrijpen, maar ook ondersteunen.

Empathisch leiderschap en ondersteuning inzake mentale gezondheid

Een ander belangrijk aspect is de vraag naar empathisch leiderschap en een ondersteunende benadering van mentale gezondheid. Professionals uit Gen Z waarderen omgevingen waar leiders de mentale gezondheidsuitdagingen waarmee hun teams worden geconfronteerd, begrijpen en aanpakken. Een studie van Deloitte Digital onthulde dat Gen Z empathie als de op een na belangrijkste eigenschap van een leidinggevende beschouwt, terwijl leiders deze eigenschap gemiddeld slechts op de vijfde plaats zetten. Gevoelens van onderwaardering, overwerkt zijn of een toxische werkomgeving zijn veelgehoorde redenen die we van kandidaten vernemen als reden om van job te veranderen.

Groei en ontwikkelingsmogelijkheden

Kansen voor professionele groei en ontwikkeling zijn cruciaal om Gen Z aan te trekken. Ze zijn geïnteresseerd in functies die hen uitdagen, waardoor ze zowel persoonlijk als professioneel kunnen groeien. Organisaties die gevarieerd en boeiend werk bieden en investeren in het potentieel van hun medewerkers, zullen het gemakkelijker hebben om deze generatie aan te trekken en te behouden. Gen Z verduidelijkt dat het specifieke carrièrepad niet noodzakelijk even belangrijk is als het tonen van steun voor hun groei en ontwikkeling.

Impact hebben

Gen Z waardeert directe interacties met klanten en kansen om zinvol bij te dragen aan projecten.

Deze generatie zoekt naar functies waarin ze het directe effect van hun werk kunnen zien, niet alleen in de context van zakelijk succes, maar ook in het maken van een positief verschil in de maatschappij. Ze waarderen werkgevers die maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) integreren in hun bedrijfsmodel, waardoor medewerkers kunnen deelnemen aan initiatieven die overeenkomen met hun persoonlijke waarden en bijdragen aan bredere maatschappelijke doelen, zelfs tijdens werkuren. Deze dubbele focus op professionele impact en maatschappelijke verantwoordelijkheid weerspiegelt de wens van Gen Z voor zinvol werk dat verder gaat dan de traditionele verantwoordelijkheden van een job.

Een cultuur van inclusie en innovatie

Een bedrijfscultuur die diversiteit, gelijkheid en inclusie omarmt, samen met aandacht voor innovatie, is zeer aantrekkelijk voor Gen Z-kandidaten. Ze zoeken naar organisaties die niet alleen over deze waarden praten, maar ze ook actief integreren in hun bedrijfsvoering.

Conclusie

Succesvol in verbinding gaan met Gen Z kan aanpassingen in jullie bedrijfsbeleid en -praktijken vereisen. Door de nadruk te leggen op flexibiliteit, empathisch leiderschap, kansen voor persoonlijke groei, de mogelijkheid tot zinvolle impact en het bevorderen van een cultuur van inclusie en innovatie, kunnen organisaties omgevingen creëren die niet alleen Gen Z aantrekken maar ook aan boord houden. Het is echter cruciaal om te onthouden dat dergelijke generalisaties niet voor iedereen onder de 27 jaar opgaan. Individuele beoordelingen blijven essentieel. Uiteindelijk zullen zowel Gen Z-medewerkers als hun managers onvermijdelijk hun houding en gedrag aanpassen om samen de arbeidskrachten van de toekomst te vormen.

Bij YouConnect helpen we onze klanten graag te navigeren tussen deze veranderende verwachtingen, en ervoor te zorgen dat ze concurrerend blijven en aantrekkelijk voor deze opkomende generatie talent.

Geschreven door Stéphanie Verhaegen - 28 feb. 2024

YouConnect nv


T +32 2 612 80 85
connect@youconnect.be
BE 0521.697.672

kantoor Brussel

Silversquare North
Koning Albert II Laan 4 - 1000 Brussel

kantoor Gent

Hoofdkantoor
Nederkouter 124 - 9000 Gent

kantoor Antwerpen

MeetDistrict The Link
Posthofbrug 6/8 - 2600 Antwerpen

maatschappelijke zetel

Burotel
Congresstraat 35 - 1000 Brussel

made by
bekijk jouw favoriete jobs