Rondetafel HR interim managers

HR Roundtable
worth sharing hr interim management
Recent brachten we opnieuw een aantal HR Freelancers samen rond het onderwerp “Innovatie”.

Het was een interessante avond met boeiende inzichten. We geven graag een overzicht van een paar markante observaties.

Succes in HR Projecten

Bij de start kwam alvast een cruciale vraag naar voren: wat maakt een HR-project succesvol?

Het antwoord blijkt te liggen in een combinatie van verschillende factoren:

 1. Het kunnen werken in een bedrijfscultuur die freelancers verwelkomt.
 2. Overeenstemming tussen de persoonlijke waarden van de betrokken freelancer en de bedrijfswaarden.
 3. Het aanwezig zijn van een heldere HR-visie in het bedrijf waar je voor werkt.
 4. Een juist evenwicht behouden tussen enerzijds visibiliteit en “being one of them” vs gefocust werken en “uit de waan van de dag blijven”. Als freelancer kan je met meer afstand werken en ben je ook bedrijfspolitiek niet gebonden, waardoor je je capaciteit volledig kan inzetten op je opdracht.

HR Innovaties en Uitdagingen

Ondanks de beschikbaarheid van geavanceerde tools, merken de aanwezige HR-freelancers op dat de adoptie van artificiële intelligentie en tools in bedrijven vaak traag verloopt. Een belangrijke opmerking van één van de HR Freelancers is dat er, vooraleer er kan worden gewerkt met AI, het noodzakelijk is om eerst de basisprocessen en -systemen te bepalen, te optimaliseren en te documenteren.

Enkele belemmeringen waar in de actuele opdrachten wordt tegenaan gelopen op vlak van AI en automatisatie zijn:

 • Beperkte budgetten voor nieuwe technologieën.
 • Angst voor de snelle evolutie en duurzaamheid van nieuwe tools. Welke tools zullen het halen en welke zijn tijdelijke hypes?
 • Een beperkte integratie van AI in HR. Er wordt hier en daar wel al met generatieve AI gewerkt, maar de inzet van predictieve AI blijkt uiterst beperkt.
 • Verder ondervinden een aantal aanwezige HR-interim managers best wel weerstand tegen een data-gedreven benadering, vooral bij middle management.

Wat is de rol van HR op vlak van innovatie?

 • Een mindset creëren die nieuwe technologieën omarmt, blijkt essentieel. Hier moet actie worden ondernomen, niet enkel door het ExCom maar ook door alle leidinggevenden doorheen de organisatie. HR kan hier een belangrijke rol in spelen maar moet een duidelijk en expliciet mandaat krijgen. Geen enkele afdeling kan deze uiterst belangrijke change alleen bewerkstelligen.
 • Er dient te worden ingezet op toekomstgerichte aanwervingen: niet zomaar verder rekruteren zoals je steeds hebt gedaan maar wel met focus op de skills die relevant zijn voor de toekomst.
 • Training en bijscholing binnen de onderneming zal aan belang blijven winnen. In het rondetafelgesprek werd aangegeven dat HR relevante ondersteuning kan bieden bij het verhogen van de acceptatiegraad en de vertrouwdheid in het omgaan met nieuwe tools.

De discussie bracht ons ook op de rol van het onderwijs, en het belang van “kunnen werken met AI.” Zo blijkt dat sommige docenten AI fanatiek verbieden, en dat anderen de leerlingen en studenten net aanmoedigen om er goed mee te leren werken. Rond onze tafel was iedereen duidelijk voorstander van het laatste scenario. We vrezen de komende tijd een kloof te zullen zien tussen mensen die “mee zijn” en goed kunnen omgaan met innovatieve tools en anderen die afhaken – om welke reden dan ook. De manier waarop de leraren en docenten van onze kinderen omgaan met technologische innovatie is van cruciaal belang voor hun toekomst.

We sloten de avond af met een bespreking van de trends in de HR Freelance-markt

De HR freelance markt blijft door iedereen als zeer volatiel te worden ervaren, en in sterke mate te worden beïnvloed door veranderende economische factoren.

Een nieuwe trend is ook de grote toename van nieuwe freelancers die soms met erg hoge financiële verwachtingen het interim-terrein instappen.

Conclusie

Onze Rondetafel voor HR-freelancers heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de actuele status en de toekomstige richting van innovatie binnen HR. Deze inzichten benadrukken de unieke en invloedrijke rol die freelancers kunnen spelen als inspirators en vernieuwers in dit veld.

Alle deelnemers waren het roerend eens over de belangrijke impact die zij kunnen maken op vlak van innovatie. Het is net de uniek combinatie van expertise, leergierigheid en openheid voor innovatie die hen positioneert als cruciale spelers voor de spannende toekomst. De opdrachtgevers kunnen leren van de ervaringen en de inzichten die zij hebben opgedaan in hun verschillende projecten, wat extra zuurstof geeft om samen stappen te zetten op vlak van innovatie.

Geschreven door Caroline Anseeuw - 18 dec. 2023

YouConnect nv


T +32 2 612 80 85
connect@youconnect.be
BE 0521.697.672

kantoor Brussel

Silversquare North
Koning Albert II Laan 4 - 1000 Brussel

kantoor Gent

Hoofdkantoor
Nederkouter 124 - 9000 Gent

kantoor Antwerpen

MeetDistrict The Link
Posthofbrug 6/8 - 2600 Antwerpen

maatschappelijke zetel

Burotel
Congresstraat 35 - 1000 Brussel

made by
bekijk jouw favoriete jobs