Inzichten van juridische freelancers

IMG 8282
interim management legal
Op 30 november kwam een dynamische groep juridische freelancers samen voor een roundtable op ons kantoor in Gent. De sessie omvatte inzichtelijke introducties en een rijke uitwisseling van standpunten, terwijl onze gasten dieper ingingen op de essentiële elementen die de weg effenden voor succes in hun projecten.

Wat zijn de sleutelingrediënten voor een succesvol project?

  • Transparante communicatie werd unaniem gezien als cruciaal. Effectieve communicatie omvat het bepalen van de juiste frequentie, kanalen en toon om met belanghebbenden in contact te treden, duidelijke verwachtingen te stellen, eerlijk te zijn over capaciteiten en geleidelijk vertrouwen op te bouwen.
  • Een andere belangrijke conclusie was de noodzaak voor freelancers om een oprechte interesse te tonen in het bedrijf en product van de klant.
  • Als de onboarding niet ideaal verlopen is, moeten freelancers proactief de onderneming leren kennen en hun verantwoordelijkheid in dit opzicht erkennen.
  • Aan de zijde van de klant begint de reis naar succes met een nauwgezet voorbereid wervingsproces. Raadpleging van interne belanghebbenden en een grondig begrip van het vereiste profiel, inclusief persoonlijkheid, vaardigheidsniveau, expertise en teamdynamiek, is essentieel om urgente behoeften aan te pakken.
  • Drievoudige tevredenheid: Succes is wanneer de juridische freelancer, de klant en de tussenpersoon (indien betrokken) allemaal tevreden zijn.


Tijdens de roudtable kwamen ook inzichten aan het licht over de innovatieve tools die binnen juridische afdelingen worden omarmd. Juridische freelancers toonden een grote interesse in het op de hoogte blijven van technologische vooruitgang, waarbij ze het potentieel erkenden om de efficiëntie van projecten te verbeteren. Het is belangrijk dat freelancers initiatieven nemen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in op AI gebaseerde tools.

Daarnaast was er ook een dialoog over welke juridische kwesties in de toekomst belangrijker zullen worden als gevolg van ontwikkelingen en strengere regelgeving binnen bedrijven.

Geschreven door Paulien Stuer - 14 dec. 2023

YouConnect nv


T +32 2 612 80 85
connect@youconnect.be
BE 0521.697.672

kantoor Brussel

Silversquare North
Koning Albert II Laan 4 - 1000 Brussel

kantoor Gent

Hoofdkantoor
Nederkouter 124 - 9000 Gent

kantoor Antwerpen

MeetDistrict The Link
Posthofbrug 6/8 - 2600 Antwerpen

maatschappelijke zetel

Burotel
Congresstraat 35 - 1000 Brussel

made by
bekijk jouw favoriete jobs