YouConnect’s Compliance Roundtable

IMG 6893
compliance
Op donderdag 5 oktober organiseerde YouConnect zijn tweede Compliance Roundtable. Deze tweede editie stond in het teken van “young potentials". We nodigden zeven compliance professionals uit verschillende sectoren uit, allen met minder dan 10 jaar ervaring en elk met zijn of haar eigen compliance-expertise: van AML tot data protection. Het resultaat was een geanimeerd gesprek over hun verschillende ervaringen, uitdagingen en mogelijkheden in compliance. Een korte bloemlezing.

Compliance quid?

De aftrap werd gegeven met de vraag wat compliance nu eigenlijk inhoudt en hoe je jouw job als compliance professional binnen een organisatie afbakent. Waar stopt de verantwoordelijkheid van de compliance professional en begint die van iemand anders binnen het bedrijf? Vanuit de regelgeving of de autoriteiten wordt hier wel een speelkader gegeven maar ook de bedrijfscontext heeft een groot effect.

In het verlengde hiervan werd de niet altijd evidente samenwerking tussen eerste lijn en tweede lijn besproken. Een goede communicatiestructuur, zichtbaarheid en toegankelijkheid kunnen hier een positieve rol in spelen. Ook interne opleidingen kunnen bijdragen tot een goede samenwerking als men die opleidingen niet louter als een leermiddel beschouwt maar ook gebruikt om awareness rond compliance en risico’s te creëren en de toegankelijkheid tot de interne compliance verantwoordelijke te verbeteren.

De vraag hoe een compliance professional een meerwaarde kan creëren op een aantoonbare manier voor zijn of haar bedrijf kreeg een amalgaam van antwoorden. Zo kan de compliance professional bijvoorbeeld bijdragen tot het verbeteren van het imago of reputatie van een bedrijf. De term “compliance officer” kreeg daarbij wat kritiek te verduren. Het versterkt het beeld dat sommigen hebben van de compliance professional als een soort van politieagent. “Compliance business partner” werd opgeworpen als een alternatief, naar analogie van de nomenclatuur die HR-afdelingen gebruiken. Dit zou een beter alternatief zijn; niet alleen vanwege de benaming an sich en de indruk die deze wekt bij de anderen binnen de werkomgeving, maar ook om de compliance professional te stimuleren zijn rol vanuit die invalshoek uit te voeren.

Ook het gebrek aan Belgische netwerken voor compliance professionals kwam aan bod. Waar legal counsels ondersteund worden door het netwerk van het IBJ, auditors door het netwerk van IBR en accountants of tax consultants door ITAA, blijkt een dergelijk netwerk niet aanwezig te zijn voor compliance professionals. Enkel degenen die zich enkel op financiële compliance richten hebben een vorm van netwerk binnen Febelfin. Een warme oproep tot het creëren van een dergelijk netwerk met voldoende opleiding en interactie tussen de leden!


Compliance & the war on talent

Ook de moeilijke zoektocht naar talent binnen compliance kwam ter sprake. Dat de vraag naar goede compliance professionals hoog is werd aan de tafel bevestigd. Een betere instroom van de schoolbanken zou een doekje voor het bloeden kunnen betekenen maar dat er geen specifieke opleiding “Compliance” bestaat voor studenten helpt alvast niet. Ook besteden de bestaande opleidingen weinig aandacht aan de verschillende jobopportuniteiten die er binnen compliance zijn. Studenten rechten, economie, criminologie, etc. studeren al te vaak af zonder ooit van de term compliance gehoord te hebben.

Ook bleek dat veel compliance structuren moeite hebben met het aanbieden van voldoende doorgroeimogelijkheden en dat om die reden compliance professionals uitstromen naar andere teams of naar een ander bedrijf.


Compliance en AI

Als één van de buzzwords van 2023 kon ten slotte ook het topic AI niet ontbreken. Dat er kansen liggen en dat het een onvermijdelijk deel van ons (professionele) leven is en zal worden was voor de deelnemers duidelijk, maar voorzichtigheid lijkt vooralsnog te primeren. Compliance gaat vaak met confidentiële of gevoelige informatie om en een AI-tool zoals bijvoorbeeld ChatGPT of een vertaalsite inschakelen is uit den boze zolang geen klare wijn geschonken kan worden op het vlak van de verwerking van die gegevens bij de service-provider zelf.

Bij bepaalde ondernemingen worden dergelijke websites dan ook geblokkeerd. Of dit de juiste aanpak is werd echter door een aantal van de deelnemers betwijfeld. Er wordt door de deelnemers alvast uitgekeken naar goede opleidingen of trainingen in het kader van AI en zoals het een echte compliance professional betaamt kijken ze er ook naar uit hoe de regelgeving zelf hier mee zal omgaan.

Geschreven door Diether Vandenbussche - 09 okt. 2023

YouConnect nv


T +32 2 612 80 85
connect@youconnect.be
BE 0521.697.672

kantoor Brussel

Silversquare North
Koning Albert II Laan 4 - 1000 Brussel

kantoor Gent

Hoofdkantoor
Nederkouter 124 - 9000 Gent

kantoor Antwerpen

MeetDistrict The Link
Posthofbrug 6/8 - 2600 Antwerpen

maatschappelijke zetel

Burotel
Congresstraat 35 - 1000 Brussel

made by
bekijk jouw favoriete jobs